MTÜ Veerenni Selts

Uudised, ajalugu, seltsitegevus

Page 2 of 3

Logokonkurss kestab 31. maini

Aprillikuus kuulutas MTÜ Veerenni Selts välja logokonkursi, leidmaks oma organisatsioonile kõneka ning tähendusliku logo, millest võiks kujuneda tulevikus kogu asumi ja siinsete elanike identiteedi sümbol. Seltsi juhatus otsustas pikendada konkursile kavandite esitamise tähtaega 31. maini, nii et kellel veel sahtlis mõni tore idee, võib nad meie poole teele panna. Konkursi täpsemad juhised leiab siit.

Pane hoovikohvik püsti!

Asumirahvas mõtles, et 30. mail võiks korraldada Veerenni kohvikutepäeva. Sel päeval oleks Veerenni asumis avatud 5-10 ilusat aeda, mis ootaksid külalisi kella 12-16 vahel. Pakkuda võiks oma maja kodupagarite küpsetisi või ka grillmeistrite loomingut. Loomulikult poleks kellelgi keelatud kauemaks jääda, kui majarahvas lahkelt võõrustab.

Üritus aitab saada tuttavaks oma lähemate või ka kaugemate naabritega ning külastada nende aedu täiesti legaalselt! Kohvikuavajad saavad naabrite võõrustamise kogemuse ning võimaluse teenida soovi korral ühistule ka väikest tulu. Vahetamiseks võib pakkuda tooteid ja teenuseid.

30. mail saab alates kella 12-st Kuue Herne hoovikohvikust pihku lendlehe kohvikute plaaniga.

Kui sul tekkis soov hoovikohvik avada, anna endast märku aadressil puhaskohvik@gmail.com ning tee seda hiljemalt 17. maiks. Majade esindajad kutsutakse enne kohvikute avamist ka inspiratsioonikoosolekule, kus professionaalne pagar annab soovitusi, mida oma jõududega kerge naabritele pakkuda oleks. Iga hoovikohviku väravasse paigutatakse ka märgis, et kohvikutiiru tegevad huvilised teaksid paremini külalisi ootavaid aedu üles leida.

Kui kellelgi on idee ja jõud midagi samal päeval ka nt Vaikses pargis korraldada, andku samuti märku.

Kokkuvõte kohtumisest Kesklinna valitsuse esindajatega

Neljapäeval, 23. aprillil toimus kohvikus Kuus Hernest asumielanike kohtumine Kesklinna valitsuse esindajatega (ürituse info siin). Räägiti asumi heakorrast, liiklusest, asumi tulevikust ja muidugi ka võimalikust koostööst linnaosavalitsusega. Sellest, mida täpsemalt arutati, saab kokkuvõtet lugeda siin (doc-fail). Kui tekib küsimusi kokkuvõtte kohta, võid kirjutada veerenniselts@gmail.com.

Tule kohtuma linnaosavalitsuse esindajatega!

kutse_üritusele

Veerenni Selts kuulutab välja logokonkursi

MTÜ Veerenni Selts soovib oma organisatsioonile leida kõnekat ning tähenduslikku logo, millest võiks tulevikus kujuneda kogu asumi ja siinsete elanike identiteedi sümbol. Konkursi tingimused leiad altpoolt. Kandideeri ise või soovita sõbrale!

logokonkurssKonkursi eesmärk:
Soovime ideekonkursil saada autoritelt töid, mille hulgast võime sobivaima töö valida logoks MTÜ-le Veerenni Selts.

Konkursil osalemine:
Konkurss on avatud kõigile.

Tööde esitamise tähtaeg ning võitja(te) välja selgitamine:
Konkurss algab 01. aprillil 2015. aastal ning töid võib esitada kuni 30. aprillini 2015. aastal, misjärel võimaldab seltsi juhatus seltsi liikmetel esitatud töödega tutvuda ning osaleda hääletusel võitja(te) välja selgitamisel.

Kavandite hindamine viiakse läbi kahes voorus. Esimeses voorus valib seltsi juhatus välja 3 parimat kavandit ning teises voorus korraldatakse nende parimate kavandite vahel seltsi liikmetele avalik hääletus, mille tulemusel selgub konkursi lõplik võitja.

Seltsi liikmete häälte tulemusel selgunud võitja või võitjad kinnitatakse seltsi juhatuse korralisel koosolekul 4. juunil ning avalikustatakse seejärel seltsi kodulehel www.veerenniselts.ee.

NB! Seltsi juhatusel on õigus sobimatu kavand konkursilt eemaldada. Sobimatuks võib osutuda näiteks kavand, mille puhul on tuvastav plagiaat, mille visuaal on sündsusetu või mis on muul viisil sobimatu seltsi logoks.

Tööde esitamine:
Tööd (logokavandid) saadetakse digitaalselt või digitaliseeritult (skaneeritult), võimalusel vektor-vormingus eeltoodud tähtajaks, s.o 30. aprilliks e-maili aadressile veerenniselts [ätt] gmail.com.

Võidufond:
Konkursi võitja(te)le on Kuue Herne kohvik pannud välja õhtusöögi kahele. Kolm parimat tööd saavad tunnustatud ka seltsi tänukirjaga.  Seltsi juhatuse otsusega võidakse peale võitja(te) ära märkida teisigi väljapaistvaid saavutusi.

Autoriõigused:
Kavandi konkursile esitamisega loovutab selle looja kõik kavandiga seotud autoriõigused seltsile. Seltsil on autoriga kooskõlastatult õigus kavandit või selle osi muuta, täiendada ja omal äranägemisel kasutada.

TINGIMUSED IDEEKAVANDILE:
1. Logo värvid peavad olema lihtsad, selgesti eristuvad ka CMYK-trüki korral. Värve tuleb kasutada sedaviisi, et logo oleks ühetimõistetav ka kahevärvilise (nt must-valge) esitamise korral.
2. Gradientide, tekstuuride, varjude jms efektide kasutamisel peab autor tagama võimaluse esitada logo ka monokroomsena (nt et logo oleks must-valge printeriga prinditav, graveeritav jne).
3. Logo peaks koosnema kujundist ning tekstilisest osast, kusjuures kujundilist osa peab olema võimalik kasutada ka eraldi, st ilma tekstilise osata. Tekstilist osa eraldi, st ilma kujundilise osata ei kasutata. Kui kasutatud kujund on esitatud mõne geomeetrilise kujundi (nt ruut, ring vms) sees, siis peab logokujund olema esitatav ka ilma geomeetrilise taustkujundita.
4. Ideid ikoonide kohta on soovitav kasutada Veerenni asumi miljöö- ja ajalooväärtuslikust piirkonnast.
5. Logo peaks olema skaleeritav, see tähendab, et logo peaks olema ära tuntav ka väikese trüki korral (nt pastakal vms), ent logo peab hea välja nägema ka suure trüki korral (nt lipul vms).
6. Logo peaks olema kujundatud sedaviisi, et see oleks tõlgendatav seltsi missiooni ja eesmärkidega; vältima peaks sellist kujundust, et seda oleks võimalik tõlgendada asjakohatult.

Ettenägematud asjaolud:
Ettenägematute asjaolude ilmnemisel jätab seltsi juhatus õiguse konkursi tingimusi täiendada ja/või tähtaegu muuta. Kui seltsi juhatuse hinnangul sobivat logokavandit ei laeku, on seltsi juhatusel õigus konkurss kuulutada läbikukkunuks ning korraldada uus konkurss uute tingimustega.

Vasta küsimustikule: mida soovid linnaametnikelt teada?

MTÜ Veerenni Selts organiseerib üldkoosolekule kogunenud inimeste soovist lähtuvalt kohtumisõhtut Tallinna linnaametnikega, et saada ülevaade, millised detailplaneeringud jm Veerenni asumi keskkonda mõjutavad tegevused meid ees ootavad. Millised detailplaneeringud on juba kinnitatud, millistesse saab veel teha ettepanekuid jne, milline on kavandatav liikluskorraldus, mis on plaanis haljastuse ja heakorra valdkonnas, millised võimalused on keskmisel linnakodanikul on ehitusprotsesside mõjutamiseks.

Anna märku, millised küsimused vajavad Sinu hinnangul vastuseid, milliseid ettepanekuid on Sul linnale jne. Nii saame info juba enne üritust esinejatele edastada, et nad saaksid paremini ette valmistada. Küsimustik asub siin. Vastamistähtaeg on laupäev, 28. märts.

NB! Täpne kohtumisõhtu kuupäev ja kellaaeg pole veel paigas, ent saadame info erinevate kanalite kaudu laiali esimesel võimalusel. Kindlasti levitame infot Veerenni asumi Facebooki rühmas (siin) ning kodulehel.

150228_üldkoosolek

28. veebruari üldkoosolekul otsustati korraldada kohtumisõhtu linnaametnikega

Tallinna planeeringute register uueneb

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab, et reedel, 20. märtsil alustatakse Tallinna planeeringute registri tarkvara uuendamist, mistõttu ei ole register 20.-22. märtsil kasutajatele kättesaadav.

“Palume registri kasutajatel oma tegevustes planeeritud katkestusega arvestada ning mitte kavandada selleks ajaks registri andmete esitamist, muutmist ega vaatamist, kuna antud ajavahemikul ei pruugi vastavad tegevused olla võimalikud,” selgitas ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein oma teavituses.

Tallinna planeeringute register on kasutajatele taas kättesaadav esmaspäevast, 23. märtsist 2015. aastal.

Uue registri võimaluste kohta saab täpsemat infot uue registri kasutajatele suunatud avalikul infopäeval, mis toimub Tallinna Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) istungite saalis 31. märtsil 2015 kell 15:00-17:00.

Küsimuste korral pöörduge aadressil tprtugi@tallinnlv.ee.

uus_planeeringute_register

Vaade registri uuele avalehele 23. märtsist.

Olulisemad muutused, mis puudutavad registri kättesaadavust pärast 23. märtsi:
• pärast üleminekut on uue registri tarkvara kättesaadav aadressil https://tpr.tallinn.ee. Ka vana registri http://tpr.tallinn.ee lingiga suunatakse kasutaja uude registrisse;
• uues registris on kättesaadavad olemasolevate detail- ja üldplaneeringute andmed (ka menetluse omad), mida edaspidi uues tarkvaras hallatakse;
• uude registrisse toimub sisselogimine läbi eesti.ee keskkonna ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu (vana registri kasutajanimed ja paroolid seal ei toimi). Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse kliendi rollis, eesti.ee keskkonnas on asutustel võimalik määrata isikuid, kellel on õigus asutuse töötajana registris määratud rollis (näiteks projekteerijana) tegutseda. Täpsemalt siit.
• projekteerimistingimusi ja ehitusprojekte menetletakse edasi vanas registri tarkvaras, kust on eemaldatud planeeringute osa. Vana registri tarkvara kahandatud versiooni uueks aadressiks saab http://ehitus.tallinn.ee. Viited projekteerimistingimustele ja ehitusprojektidele on kättesaadavad ka uue registri tarkvara avalehelt. Projekteerimistingimusi ja ehitusprojekte menetletakse vanas tarkvaras kuni riikliku ehitisregistri vastava funktsionaalsuse valmimiseni;
• registri vanas tarkvaras (http://ehitus.tallinn.ee) toimivad varasemalt kasutusel olnud kasutajanimed ja paroolid.

Üldkoosoleku otsused: liikmemaks, seltsi tegevuskava

28. veebruaril toimunud Veerenni Seltsi esimesele üldkoosolekule tuli kohale 12 seltsi liiget ning nii mõnigi toetaja või muidu huviline! Arutasime mitmete väärtuslike ja oluliste teemade üle ning nägime, kes meiega koos samas kandis elavad. Üldkoosolekul arutatud teemade ning vastuvõetud otsuste kohta on siit kättesaadav üldkoosoleku protokoll ning ka üldkoosolekul kinnitatud tegevuskava.

Juhatus tegutseb samm-sammult vastavalt üldkoosolekul kokkulepitule. Näiteks on loodud asumiseltsi virtuaalne infosein Facebookis (siin), kuhu iga grupi liige saab panna asumielanikke puudutavaid teateid – mis toimub, mida otsitakse, mida müüakse, mida tahetakse siinsetele inimestele teada anda. Liituge ise ning kutsuge ka oma sõpru ja naabreid liituma! Eeskujuks võite visata pilgu peale nt Kalamaja-huviliste infoseinale (siin).

Samuti käivad juba läbirääkimised linnaametnikega ja -esindajatega, et korraldada juba märtsikuus infoõhtu Veerenni asumit puudutavate arengute teemal (detailplaneeringud, haljastus ja heakord, liikluskorraldus jne). Kohtumisele on avaldanud soovi tulla ka Kesklinna linnaosavanem Alar Nääme! Kui kellelgi on teemasid, mis teda konkreetselt huvitavad, palun andke sellest esimesel võimalusel märku aadressil veerenniselts@gmail.com, et teaksime esinejatele meie huvidest teada anda ning et nad saaksid võimalikult hästi ette valmistada!

Ka logokonkursi kuulutus on valmimas ning peagi leitav siitsamast kodulehelt. Kindlasti jagame infot Facebookis ning saadame kuulutuse laiali asumi üldlisti.

Ootame seltsi liikmete hulgast esimesi julgeid liikmemaksutasujaid. Üldkoosolek kinnitas liikmemaksuks 5 eurot vähekindlustatud inimestele (õpilased, üliõpilased, pensionärid jne) ning 12 eurot paremini kindlustatud inimestele. Liikmemaksu tuleks tasuda kord aastas ning seda saab teha MTÜ Veerenni Seltsi kontole nr EE922200221061318303 (Swedbank).

Kohtumiseni juba peagi asumiarenguteemalisel infoõhtul! Varsti täpsem info kuupäeva, kellaaja ja toimumiskoha osas!

Seltsi 28.02.2015 toimuva üldkoosoleku päevakord

Tuletame meelde, et ootame Sind laupäeval, 28. veebruaril kell 16.00 toimuvale Veerenni Seltsi esimesele üldkoosolekule kohvikus Kuus Hernest (Herne 6). Koosolekul otsustame ühiselt seltsi liikmemaksu määra, koostame ja kinnitame tegevuskava ning lükkame käima konkursi seltsi logo leidmiseks.

Seltsi juhatus on tänulik, kui annad oma tulekust või mittetulekust teada aadressil veerenniselts@gmail.com, et oskaksime arvestada üldkoosolekul osalevate liikmete arvuga.

Koosoleku täpne päevakord on järgmine:

16.00 Veerenni Seltsi juhatuse tervitussõnad;
16.10 Tervitussõnad ja inspireeriv motivatsioonikõne Linnalabori esindajalt (vt lisa siit);
16.30 Üldkoosoleku rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
16.45 Teemade arutelu:
– liikmemaksu summa määramine;
– tegevuskava ettepaneku tutvustamine, täiendavad ettepanekud, tegevuskava kinnitamine;
– üldkoosoleku otsus, milline on ootus seltsi suhtlusele Tallinna linnaga;
17.45 Logokonkursi välja kuulutamine;
18.00 Üldkoosoleku lõpetamine ja vaba aruteluring asumi ajaloo teemal.

Tule ise ja võta naaber kaasa! Üldkoosolek on suurepärane võimalus kaardistada meie asumis elavaid inimesi – kes millega tegeleb, mida teha oskab, milles tahaks kaasa lüüa. Kellel on kodus asumiga seotud ajaloolise väärtusega või muidu põnevaid pilte vms materjali, võtke üldkoosolekule kaasa ning avardage ka teiste silmaringi.

NB! Vastavalt põhikirjale on üldkoosolekul hääletusõigus ametlikult seltsi liikmeks astunud isikutel, ent ootame koosolekut kuulama ka neid, kes mingil põhjusel seltsi ei kuulu. Kui on huvi astuda seltsi liikmeks veel enne üldkoosolekut, leiad liitumisavalduse siit.

Mööblivabriku räämas kvartal saab ülimoodsa ilme

Pikki aastaid Tallinna kesklinnas laiutanud laguneva endise vineeri- ja mööblivabriku ala saab viimaks korda. Tallinna linnavalitsus võtab täna, s.o 04.02.2014 vastu detailplaneeringu, mille järgi kerkib Pärnu maantee ning Tatari ja Vana-Lõuna tänava vahelisele 4,8 hektari suurusele alale elamu- ja ärikvartal.

mööblivabriku kvartal DP

Arhitektuurihuviliste rahustamiseks tuleb kohe öelda, et 19.–20. sajandi vahetusest pärinevad A/s A. M. Luther Vineeri- ja Mööblivabriku tööstushooned Pärnu maantee ja Vineeri tänava nurgal jäävad alles. Need on riikliku kaitse all olevad arhitektuurimälestised, mida lammutada ei tohi. Ent tööstushooned, katlamaja, elektrijaam ja veetorn on arendajal lubatud ärihooneteks ümber ehitada.

Kvartalit arendava OÜ Bannisteri ainus nimeline esindaja Jevgeni Ragrin ütles Eesti Päevalehele, et ehituse algusaega on praegu võimatu öelda, sest esmalt on vaja projekti, kooskõlastusi ja ehitusluba. „Projekti edasiarendamine võib võtta kaks-kolm aastat, ehitusele võib kuluda neli-viis aastat. Ja seda ainult elumajade osas,” ütles ta. „Mälestised vajavad veel eriprojekte.”

Kui palju kogu projekt maksma võiks minna, on Ragrini sõnul praegu väga raske öelda, sest palju sõltub materjalide ja töö hinna muutustest aastate jooksul. „Praeguse keskmise ruutmeetri ehitushinna põhjal võib hinnata ehituskuludeks 60–70 miljonit eurot,” arvutas ta. „Arhitektuurimälestiste rekonstrueerimine võtaks veel 25–30 miljonit.”

Kogu maa-alale tuleb kokku kuni neliteist kaheteistkorruselist äriruumidega kortermaja ja kaks kuni neljakorruselist ärihoonet. Kortereid saab majades olema 361 ja parkimiskohti peamiselt maa-alustes parklates kokku 641. Kvartali keskmesse on kavas rajada park. Tihedat autoliiklust kvartalisse ei lasta, uute hoonete vaheline ala jäetakse võimalikult suures ulatuses autodele suletuks.

Kõrval olevatelt eskiisidelt paistvad kumerate servadega majad ei ole juhuslikult sellised. Hooned peavad viitama, et sellest kvartalist sai alguse painutatud vineerist mööbli tootmine, mis hiljem kujunes 20. sajandi põhjamaade disaini sünonüümiks. Need ideed pärinevad arhitektuurivõistluse võitnud Mihkel Tüüri projektist „Kullo”, millest lähtuti ka detailplaneeringut koostades. Tüür on muide ka üks Rotermanni kvartali korterelamute arhitekte.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist panevad linnaplaneerimise amet ja Kesklinna valitsus detailplaneeringu avalikkusele tutvumiseks välja.

Algne uudis pärit Urmas Jaaganti sulest 4. veebruari Eesti Päevalehes (siin).

« Older posts Newer posts »

© 2022 MTÜ Veerenni Selts

Theme by Anders NorenUp ↑