MTÜ Veerenni Selts

Uudised, ajalugu, seltsitegevus

Page 3 of 3

Veerenni Seltsi üldkoosolek 28.02.2015

Kutsume seltsi liikmeid, aga ka teisi huvilisi laupäeval, 28. veebruaril kell 16.00 toimuvale Veerenni Seltsi esimesele üldkoosolekule kohvikus Kuus Hernest (Herne 6). Koosolekul otsustame ühiselt seltsi liikmemaksu määra, koostame ja kinnitame tegevuskava ning lükkame käima konkursi seltsi logo leidmiseks.

Üldkoosolek on ka suurepärane võimalus kaardistada meie asumis elavaid inimesi – kes millega tegeleb, mida teha oskab, milles tahaks kaasa lüüa. Kellel on kodus asumiga seotud ajaloolise väärtusega või muidu põnevaid pilte vms materjali, võtke üldkoosolekule kaasa ning avardage ka teiste silmaringi.

Seltsi juhatus on tänulik, kui annad oma tulekust või mittetulekust teada aadressil veerenniselts@gmail.com, et oskaksime arvestada üldkoosolekul osalevate liikmete arvuga. Ühtlasi on seltsi liikmetel õigus esitada teemapunkte üldkoosolekul arutamiseks. Kui mõni asumit puudutav teema on sinu meelest väärt tõstatamist, anna sellest märku hiljemalt 13. veebruariks.

Koosoleku formaalne osa kestab u. kella 18ni, mitteametlikku arutelu võime kohvikus huvi korral pidada lausa kella 20ni. Täpse päevakava avalikustame hiljemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut.

NB! Vastavalt põhikirjale on üldkoosolekul hääletusõigus ametlikult seltsi liikmeks astunud isikutel, ent ootame koosolekut kuulama ka neid, kes mingil põhjusel seltsi ei kuulu. Kui on huvi astuda seltsi liikmeks veel enne üldkoosolekut, leiad liitumisavalduse siit.

Loodi MTÜ Veerenni Selts

28. oktoobril kohvikusse Kuus Hernest kogunenud seltskond lõi käed ning asutas ametlikult Veerenni Seltsi. Pildil pole küll kõiki koosolekul olnud inimesi, aga suur osa neist siiski. Asutamiskoosolekul valiti seltsile ka viieliikmeline juhatus ning kaheliikmeline revisjonikomisjon.

Kõik Veerenni asumis elavad, siin kinnisvara omavad või piirkonnas juriidiliselt tegevad inimesed on oodatud seltsi liikmeks astuma ning meie kogukonna ettevõtmistes kaasa lööma!

Newer posts »

© 2019 MTÜ Veerenni Selts

Theme by Anders NorenUp ↑