Tuletame meelde, et ootame Sind laupäeval, 28. veebruaril kell 16.00 toimuvale Veerenni Seltsi esimesele üldkoosolekule kohvikus Kuus Hernest (Herne 6). Koosolekul otsustame ühiselt seltsi liikmemaksu määra, koostame ja kinnitame tegevuskava ning lükkame käima konkursi seltsi logo leidmiseks.

Seltsi juhatus on tänulik, kui annad oma tulekust või mittetulekust teada aadressil veerenniselts@gmail.com, et oskaksime arvestada üldkoosolekul osalevate liikmete arvuga.

Koosoleku täpne päevakord on järgmine:

16.00 Veerenni Seltsi juhatuse tervitussõnad;
16.10 Tervitussõnad ja inspireeriv motivatsioonikõne Linnalabori esindajalt (vt lisa siit);
16.30 Üldkoosoleku rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
16.45 Teemade arutelu:
– liikmemaksu summa määramine;
– tegevuskava ettepaneku tutvustamine, täiendavad ettepanekud, tegevuskava kinnitamine;
– üldkoosoleku otsus, milline on ootus seltsi suhtlusele Tallinna linnaga;
17.45 Logokonkursi välja kuulutamine;
18.00 Üldkoosoleku lõpetamine ja vaba aruteluring asumi ajaloo teemal.

Tule ise ja võta naaber kaasa! Üldkoosolek on suurepärane võimalus kaardistada meie asumis elavaid inimesi – kes millega tegeleb, mida teha oskab, milles tahaks kaasa lüüa. Kellel on kodus asumiga seotud ajaloolise väärtusega või muidu põnevaid pilte vms materjali, võtke üldkoosolekule kaasa ning avardage ka teiste silmaringi.

NB! Vastavalt põhikirjale on üldkoosolekul hääletusõigus ametlikult seltsi liikmeks astunud isikutel, ent ootame koosolekut kuulama ka neid, kes mingil põhjusel seltsi ei kuulu. Kui on huvi astuda seltsi liikmeks veel enne üldkoosolekut, leiad liitumisavalduse siit.