MTÜ Veerenni Selts organiseerib üldkoosolekule kogunenud inimeste soovist lähtuvalt kohtumisõhtut Tallinna linnaametnikega, et saada ülevaade, millised detailplaneeringud jm Veerenni asumi keskkonda mõjutavad tegevused meid ees ootavad. Millised detailplaneeringud on juba kinnitatud, millistesse saab veel teha ettepanekuid jne, milline on kavandatav liikluskorraldus, mis on plaanis haljastuse ja heakorra valdkonnas, millised võimalused on keskmisel linnakodanikul on ehitusprotsesside mõjutamiseks.

Anna märku, millised küsimused vajavad Sinu hinnangul vastuseid, milliseid ettepanekuid on Sul linnale jne. Nii saame info juba enne üritust esinejatele edastada, et nad saaksid paremini ette valmistada. Küsimustik asub siin. Vastamistähtaeg on laupäev, 28. märts.

NB! Täpne kohtumisõhtu kuupäev ja kellaaeg pole veel paigas, ent saadame info erinevate kanalite kaudu laiali esimesel võimalusel. Kindlasti levitame infot Veerenni asumi Facebooki rühmas (siin) ning kodulehel.

150228_üldkoosolek

28. veebruari üldkoosolekul otsustati korraldada kohtumisõhtu linnaametnikega