MTÜ Veerenni Selts soovib oma organisatsioonile leida kõnekat ning tähenduslikku logo, millest võiks tulevikus kujuneda kogu asumi ja siinsete elanike identiteedi sümbol. Konkursi tingimused leiad altpoolt. Kandideeri ise või soovita sõbrale!

logokonkurssKonkursi eesmärk:
Soovime ideekonkursil saada autoritelt töid, mille hulgast võime sobivaima töö valida logoks MTÜ-le Veerenni Selts.

Konkursil osalemine:
Konkurss on avatud kõigile.

Tööde esitamise tähtaeg ning võitja(te) välja selgitamine:
Konkurss algab 01. aprillil 2015. aastal ning töid võib esitada kuni 30. aprillini 2015. aastal, misjärel võimaldab seltsi juhatus seltsi liikmetel esitatud töödega tutvuda ning osaleda hääletusel võitja(te) välja selgitamisel.

Kavandite hindamine viiakse läbi kahes voorus. Esimeses voorus valib seltsi juhatus välja 3 parimat kavandit ning teises voorus korraldatakse nende parimate kavandite vahel seltsi liikmetele avalik hääletus, mille tulemusel selgub konkursi lõplik võitja.

Seltsi liikmete häälte tulemusel selgunud võitja või võitjad kinnitatakse seltsi juhatuse korralisel koosolekul 4. juunil ning avalikustatakse seejärel seltsi kodulehel www.veerenniselts.ee.

NB! Seltsi juhatusel on õigus sobimatu kavand konkursilt eemaldada. Sobimatuks võib osutuda näiteks kavand, mille puhul on tuvastav plagiaat, mille visuaal on sündsusetu või mis on muul viisil sobimatu seltsi logoks.

Tööde esitamine:
Tööd (logokavandid) saadetakse digitaalselt või digitaliseeritult (skaneeritult), võimalusel vektor-vormingus eeltoodud tähtajaks, s.o 30. aprilliks e-maili aadressile veerenniselts [ätt] gmail.com.

Võidufond:
Konkursi võitja(te)le on Kuue Herne kohvik pannud välja õhtusöögi kahele. Kolm parimat tööd saavad tunnustatud ka seltsi tänukirjaga.  Seltsi juhatuse otsusega võidakse peale võitja(te) ära märkida teisigi väljapaistvaid saavutusi.

Autoriõigused:
Kavandi konkursile esitamisega loovutab selle looja kõik kavandiga seotud autoriõigused seltsile. Seltsil on autoriga kooskõlastatult õigus kavandit või selle osi muuta, täiendada ja omal äranägemisel kasutada.

TINGIMUSED IDEEKAVANDILE:
1. Logo värvid peavad olema lihtsad, selgesti eristuvad ka CMYK-trüki korral. Värve tuleb kasutada sedaviisi, et logo oleks ühetimõistetav ka kahevärvilise (nt must-valge) esitamise korral.
2. Gradientide, tekstuuride, varjude jms efektide kasutamisel peab autor tagama võimaluse esitada logo ka monokroomsena (nt et logo oleks must-valge printeriga prinditav, graveeritav jne).
3. Logo peaks koosnema kujundist ning tekstilisest osast, kusjuures kujundilist osa peab olema võimalik kasutada ka eraldi, st ilma tekstilise osata. Tekstilist osa eraldi, st ilma kujundilise osata ei kasutata. Kui kasutatud kujund on esitatud mõne geomeetrilise kujundi (nt ruut, ring vms) sees, siis peab logokujund olema esitatav ka ilma geomeetrilise taustkujundita.
4. Ideid ikoonide kohta on soovitav kasutada Veerenni asumi miljöö- ja ajalooväärtuslikust piirkonnast.
5. Logo peaks olema skaleeritav, see tähendab, et logo peaks olema ära tuntav ka väikese trüki korral (nt pastakal vms), ent logo peab hea välja nägema ka suure trüki korral (nt lipul vms).
6. Logo peaks olema kujundatud sedaviisi, et see oleks tõlgendatav seltsi missiooni ja eesmärkidega; vältima peaks sellist kujundust, et seda oleks võimalik tõlgendada asjakohatult.

Ettenägematud asjaolud:
Ettenägematute asjaolude ilmnemisel jätab seltsi juhatus õiguse konkursi tingimusi täiendada ja/või tähtaegu muuta. Kui seltsi juhatuse hinnangul sobivat logokavandit ei laeku, on seltsi juhatusel õigus konkurss kuulutada läbikukkunuks ning korraldada uus konkurss uute tingimustega.