Hea Veerenni Seltsi liige!
Ootame Sind kolmapäeval, 28. juunil kell 17.30 toimuvale Veerenni Seltsi üldkoosolekule Vaikne 9 hoovis.

Seltsi juhatus on tänulik, kui annad oma tulekust või mittetulekust teada aadressil veerenniselts@gmail.com, et oskaksime arvestada üldkoosolekul osalevate liikmete arvuga.

Koosoleku päevakord on järgmine:
17.30 Veerenni Seltsi juhatuse tervitussõnad;
17.45 Üldkoosoleku rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
18.00 Teemade arutelu:
– 2016. majandusaasta aruande kinnitamine;
– liikmemaksu summa määramine;
– juhatuse valimine
18.30 Üldkoosoleku lõpetamine, meenutused kohvikute päevadest, sügisese laadapäeva kavandamine