Hea Veerenni Seltsi liige või muidu huviline!
Ootame Sind laupäeval, 30. aprillil kell 13.00 toimuvale Veerenni Seltsi üldkoosolekule kohvikus Kuusk Hernesto (Herne 6). Koosolekul otsustame ühiselt seltsi liikmemaksu määra ja kinnitame tegevuskava. Lisaks räägib Vootele Hansen Veerenni asumi ajaloost.

Seltsi juhatus on tänulik, kui annad oma tulekust või mittetulekust teada aadressil veerenniselts@gmail.com, et oskaksime arvestada üldkoosolekul osalevate liikmete arvuga.

Koosoleku päevakord on järgmine:
13.00 Veerenni Seltsi juhatuse tervitussõnad;
13.10 Ülevaade Veerenni asumi ajaloost (Vootele Hansen)
14.00 Üldkoosoleku rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
14.10 Teemade arutelu:
–  2015. majandusaasta aruande kinnitamine;
– liikmemaksu summa määramine;
– tegevuskava ettepaneku tutvustamine, täiendavad ettepanekud, tegevuskava kinnitamine;
15.00 Üldkoosoleku lõpetamine ja vaba aruteluring asumi ajaloo teemal.

Tule ise ja võta naaber kaasa! Üldkoosolek on suurepärane võimalus kaardistada meie asumis elavaid inimesi – kes millega tegeleb, mida teha oskab, milles tahaks kaasa lüüa. Kellel on kodus asumiga seotud ajaloolise väärtusega või muidu põnevaid pilte vms materjali, võtke üldkoosolekule kaasa ning avardage ka teiste silmaringi.